Norsk Rikskringkasting AS
Arbeid og velferdsdirektoratet
Oslo Universitetsykehus
Bærum Kommune
IF Skade
Oslo Kommune – Vann og avløpsetaten
Oslo Kommune – Boligbygg
Oslo Kommune – E/by
Oslo Kommune – Undervisningsbygg
Oslo Kommune – Kollektivtransportproduksjon AS
Oslo Kommune – Barne og familieetaten
Oslo Kommune – Velferdsetaten
Oslo Kommune – Bydel St.Hanshaugen
Lørenskog kommune
Gjensidige
OBOS Forsikringsavdeling
Statsbygg Øst
Oxer Gruppen
Auris
Coca Cola
Steen & Strøm Norge a.s
Stiftelsen Kåre Berg
Vika eiendomsforvaltning
Diverse arkitekter
Diverse private
Flere eiendomsbesittere